benefit-ok  Doprava zdarma     benefit-ok  30 dní na vrácení zboží     benefit-ok  Záruka 3 roky
benefit-tel  Eshop: 210 012 013 (Po-Pá 8:30 - 16:00)
benefit-ok  Doprava zdarma     benefit-ok  30 dní na vrácení zboží     benefit-ok  Záruka 3 roky
benefit-tel  Eshop: 210 012 013 (Po-Pá 8:30 - 16:00)
Menu Search
Close
Kategórie
Úvod / Pro zákazníky / Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Jak chráníme vaše soukromí?

Naše společnost nikdy neposkytovala Vaše informace třetím stranám a tuto zásadu neporušíme ani nadále. Proto ELUSIA nemůže nikdy dostat ocenění „Spokojený zákazník“, které je podmíněné zasíláním Vašich osobních údajů agregátorům ( Heureka atd.)

Činíme vše proto , abyste se u nás cítili bezpečně. Zde najdete všechny potřebné informace o tom, jak chráníme vaše soukromí:
jaké údaje získáváme, jak je používáme, s kým je sdílíme, jak můžete jejich zpracování kontrolovat, o opatřeních, kterými vaše údaje chráníme a též o právech, jaká v souvislosti se zpracováním máte . Při zpracování nejen respektujeme a dodržujeme všechny předpisy, které se ochrany vašich údajů týkají, ale snažíme se činit ještě více.

Kdo jsme a kde nás můžete kontaktovat

Provozovatelem pro zpracování Vašich údajů jsme my:
 
ELUSIA s.r.o. 
Vysokoškolákov 10, 010 08
010 08 Žilina, Slovensko
www.elusia.cz
marketing@elusia.cz
IČO: 46345515

Zapsaná v obchodním registru Žilina dne 14.9.2011 Oddíl: Sro, Vložka čislo: 55306/L
 

Jaké údaje sbíráme?

Při poskytování našich služeb, o vás získáváme následující údaje:
 

Údaje při nákupu

Při nákupu od vás požadujeme údaje nezbytné pro jeho realizaci. Povinnými údaji jsou tedy jen ty údaje, bez kterých vám zboží nemůžeme odeslat a objednávku realizovat. Nezbytnými údaji jsou: vaše jméno, e-mailová adresa, doručovací adresa, telefonní číslo a samotný předmět objednávky.
V našem obchodě nezadáváte žádné informace, které by se přímo týkaly práce s finančními prostředky na vašich účtech. Všechny v současné době nabízené formy elektronického bankovnictví ( placení zboží přes internet), jsou realizované přímo na stránkách banky ( paypalu), která nám poskytne pouze informaci o úspěšnosti 
V žádném případě se nedozvíme jakékoliv informace, jako jsou vaše přihlašovací údaje nebo zůstatek na vašem účtu.
 

Novinky a spotřebitelské soutěže

Novinky a informace o spotřebitelkých soutěžích jsou zasílané na základě oprávněného zájmu, jelikož předpokládáme, že Vás na základě předchozího nákupu naše novinky zajímají nebo jste nám udělili souhlas s jejich zasíláním. Pokud naše e-maily pro vás nejsou přínosné , můžete se kdykoliv odhlásit pomocí zaslání e-mailu na marketing@elusia.cz.
 

Údaje získané při využívání našich služeb

Pokud využíváte naše služby, získáváme i údaje o tom, jak je využíváte. Jsou to informace týkající se vašich interakcí s našimi službami, jako napříkad oblíbená svítidla atd.
Taktéž uchováváme Vaše hodnocení na našich stránkách, interakci s našimi stránkami, případně údaje o vašich realizovaných  objednávkách.
Získáváme též údaje o zařízeních a počítačích, které využíváte k přístupům na naše služby, nastavení prohlížečů , informaci o operačních systémech, případně informace o vašem mobilním zařízení, informaci/e ze které inernetové stránky k nám vstupujete, stránky které navštívíte a informace z cookies a podobných nástrojů.
 

Jak údaje používáme?

Údaje, které jsme od vás získali, využíváme k následujícím účelům:
 

Poskytování našich služeb

Na základě údajů, které od vás získáváme, vám můžeme dodat naše produkty, v souladu s našimi Obchodními podmínkami. Údaje, které od vás získáme při vytváření objednávky, používáme na její vyřešení, případně její připomenutí, pokud jste objednání neukončili závazným objednáním. Tyto údaje taktéž potřebujeme do našeho účetnictví a fakturačního systému, což nám přikazuje zákon.


Komunikace s Vámi

Vaše kontaktní údaje používáme na zasílání našich oznámení souvisejících s realizací vašich objednávek a poskytováním služeb nebo pokud potřebujeme reagovat na váš dotaz, v jaké fázi realizace je vaše objednávka , potřebujete nám nahlásit např. novou doručovací adresu, případně nás požádáte o jinou změnu vašich údajů ve vaší objednávce nebo uživatelském kontě. Též vaše kontaktní údaje, jako i údaje o vašich nákupech zpracováváme v případě, že reklamujete dodané zboží.
 

Bezpečnost a ochrana práv

Vaše údaje používame též na zajištění bezpečnosti poskytovaných služeb, aby jsme reagovali na nároky, které byly vůči nám uplatněné, při konáních před státními a jinými orgány, které kontrolují naší činnost pro vymáhání nároků, které nám vznikly.


Cookies

Na všechny výše uvedené účely využíváme i cookies a podobné nástroje. Bližší informace o podmínkách jejich využívání najdete  v sekci Cookies.
 

Právní základy

V souladu s požadavky právních předpisů na ochranu osobních údajů vás musíme informovat o právních základech zpracování vašich údajů, kterými jsou:  
  • Plnění smlouvy – v případě objednání zboží a  zřízení uživatelského konta, ale i v případě vaší účasti ve spotřebitelské soutěži.
  • Plnení našich zákonných poviností – při uchování údajů o vás a vaší objednávce v našem účetnictví nebo při zpřístupnění údajů státním a jiným orgánům, které vykonávají dohled nad naší činností nebo které řeší spory, či vykonávají rozhodnutí.
  • Náš oprávněný zájem – při zlepšování a personalizaci našich služeb, některých marketingových činnostech nebo v souvislosti s bezpečností a ochranou práv, jak jsme uvedli výše. V těchto případech vždy pečlivě zvažujeme, zda zpracování nebude nepřiměřeným zásahem do vašich práv.

Komu údaje zpřístupňujeme

Vaše osobní údaje nezveřejňujeme, nezpřístupňujeme, neposkytujeme žádným dalším subjektům, s výjimkou situací popsaných:
 

Na to, abysme zboží uměli k vám doručit:

Osobní údaje zveřejňujeme nebo zpřístupňujeme, pokud to od nás požadujete. Zpřístupnění údajů třetím stranám uskutečňujeme v případě doručovatelské služby, kterou jste si při objednávce zvolili. Momentálně spolupracujeme s následujícími společnostmi:

 
 
123Kurier, s. r. o.
(prepravná spoločnosť)
Sídlo společnosti: Tomanoczyho 378, Nižná 027 43 Slovensko, IČO: 46 598 863
 
 

Na to, abyste se o nás dozvěděli a mohli vám zboží dodat 

Vaše osobní údaje mají k dispozici někteří naši dodavatelé, kteří je zpracovávají pro nás, na základě našich pokynů a v souladu s tímto dokumentem. Při tom dodržují všechny bezpečnostní, technické a organizační opatření, aby vašim osobním údajům poskytli požadovanou ochranu.
Mezi tyto partnery v současnosti patří:

Exohosting

(datové centrum) 
EXO TECHNOLOGIES spol s.r.o. , Košická 6, 821 09 Bratislava, IČO: 36485161, zastoupená: Július Dlugolinský
Tomatoes

(reklamní agentura)
Tomatoes.sk, s. r. o., Lichardova 8510/48, 010 01 Žilina, IČO: 45349002, zastoupená: Mgr. Lucia Valicová 
ELUSIA CZ, s.r.o.
(showroom Praha)
Sázavská 2032/30, 120 00 Praha, IČO: 02946173, zastoupená: Ing. Peter Chromiak
(zprostředkovatel prodeje)
Obchodná 8555/3A, 01008 Žilina, SVK, IČO: 46688561


EKA-Z 
(správce účetnictví)
EKA-Z, s.r.o., Vysokoškolákov 41, 010 08 Žilina, Slovensko, IČO: 364 380 73, zastoupená: Ing. Richard Roubal
Milena Valentová
(zprostředkovatel prodeje)
Kutilova 3067/12, Praha, IČ: 75329701
Viadon
(IT partner)
Viadon, s.r.o., Sad SNP 8, 010 01, Žilina, SVK, IČO: 44776098, zastoupena: Tomáš Blažek
Google Ireland Limited
(velký bratr Google :)
Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko, ID: IE6388047V
 
 

Z právních důvodů a k předcházení škodám

Vaše údaje můžeme též uchovávat nebo zpřístupňovat jiným osobám, abysme vyhověli povinnostem vyplývajícím z právních předpisům, z požadavků státních a jiných orgánů, abysme mohli uplatnit naše nároky nebo se obhajovat v jednáních, kde si je jiní uplatňují vůči nám
Do kategorií třetích osob, kterým zpřístupňujeme osobní údaje z těchto důvodů patří například soudy, státní a jiné orgány příslušné pro výkon kontroly nad naší činností, na řešení sporů nebo vykonavatel rozhodnutí, naši právní zástupci, účetní poradci a auditoři.
 

Přenos do třetích zemí

Vaše osobní údaje aktivně do třetích zemí mimo EU nepřenášíme. Někteří partneři, se kterými při zpracování osobních údajů spolupracujeme , však takové přenosy realizují a to konkrétně do USA (Google). Osoby, kterým v  USA tyto údaje zpřístupňují, dodržují podmínky  US-EU Privacy Shield a tím poskytují přiměřenou úroveň ochrany pro vaše osobní údaje.


Jak vaše údaje chráníme

Činíme vše proto, aby Vaše data byla v maximálním bezpečí. V souladu s požadavky platné legislativy činíme potřebná bezpečnostní, technická a organizační opatření, aby jsme vaše osoní údaje chránili. Elektronické údaje jsou v chráněné databázi na serveru, který je náš nebo je pro nás vyhrazený. Databázi obsahující osobní údaje chráníme před jejím poškozením, zničením, ztrátou a zneužitím. Každý člen má podepsanou smlouvu o podmínkách souvisejících se zpracováním osobních údajů, na komunikaci používáme šifrování v maximální možné míře.
 

Jak dlouho údaje uchováváme

Osobní údaje, které souvisejí s vaším uživatelským kontem uchováváme , dokud máte konto zřízené, protože jsou nezbytné k tomu, aby jsme mohli pro vás konto provozovat. Pokud nemáte konto vytvořené ( nevytvořili jste si během objednávky heslo), uchováváme vaše osobní údaje týkající se vyřešení objednávky po nezbytnou dobu, která je zpravidla pět let od jejího doručení ( právní základ)
 
V případě využívání vašich údajů na základě našeho oprávněného zájmu popsaného v kapitolách Jak údaje používáme a Komu údaje zpřístupňujeme , uchováme vaše údaje, dokud nepomine důvod jejich zpracování. Musíme vás však upozornit, že i když pomine některý z důvodů zpracování, nemusí to mít vždy za následek, že uchovávání vašich osobních údajů ukončíme. Tyto osobní údaje totiž můžeme a někdy musíme zpracovávat i pro jiný účel s jiným právním základem.
 

Jaká jsou vaše práva

Z uvedeného, že zpracováváme vaše osobní údaje, vám vyplývají některá práva. V případě, pokud uplatníte jakékoliv z níže uvedených práv, budeme vás o vyřešení vaší žádosti informovat do 30 dní ode dne doručení vaší žádosti k nám.
 

Jak uplatnit vaše práva

Uplatnit vaše práva si můžete zasláním e-mailové zprávy nebo písemnou žádostí na naše kontaktní údaje uvedené v části Kdo jsme a kde nás můžete kontaktovat
Prosíme uveďte ve Vaší žádosti vaše jméno, příjmení, e-mailovou adresu, případně adresu vašeho trvalého bydliště.( pozn. Kapitán: zde by jsem napsala „korespondenční adresu“, do trvalého byldiště nám přeci nic není???)  Pokud nám uvedené údaje neposkytnete, nemůžeme vaší žádosti vyhovět . Tyto informace od vás požadujeme proto, abysme si ověřili vaši totožnost a neposkytli vaše údaje neoprávněné osobě.
 

Právo na přístup k údajům

Máte právo získat od nás potvrzení o tom, zda se o vás zpracovávají osobní údaje a v případě, že  vaše osobní údaje zpracováváme, poskytneme vám informaci o tom jaké údaje o vás zpracováváme , za jakým účelem, komu byly vaš osobní údaje poskytnuty  nebo zda byly přenesené do třetí země a jak dlouho budeme vaše osobní údaje uchovávat.
 

Právo na opravu

Pokud se domníváte, že naše společnost o vás zpracovává nesprávné osobní údaje, můžete využít toto právo přímo v nastaveních vašeho konta a sekci Můj účet nebo nás požádat o jejich opravu. Záleží nám na tom, abysme o vás zpracovávali správné osobní údaje, proto toto právo určitě využijte vždy, když se například přestěhujete nebo dojde k jakékoliv změně vašeho osobního údaje, který je pro váš vztah s námi důležitý.
 

Právo na vymazání (právo na zapomenutí)

Máte právo na vymazání Vašich osobních údajů, které o vás zpracováváme, v případě, pokud jsou splněné následující podmínky a nesplňují zákonné výjimky:
  • údaje již nejsou potřebné pro účely, na které byly získané
  • odmítnete na základě Vaší konkrétní situace zpracování vašich osobních údajů, zpracovaných na základě oprávněného zájmu a nepřevažují oprávněné důvody na zpracování nebo navrhnete zpracování nebo odmítnete za účelem zpracování přímého marketingu
  • osobní údaje se zpracovávají nezákonně.
V případě, že by byly Vaše osobní údaje zveřejněné a Vy si u nás uplatníte právo na vymazání, vymažeme i takto zveřejněné osobní údaje. Zároveň budeme informovat ostatní příjemce vašich osobních údajů, že jste uplatnili právo na vymazání a měli by tedy vymazat všechny odkazy na Vaše osobní údaje, pokud to bude technicky možné se zřetelem na dostupnou technologii  a náklady na výkon těchto opatření.
V případě, že u nás zrušíte konto, přistoupíme k vymazání údajů, u kterých je to možné a ke zrušení konta do 10 dní. Z technických důvodů ( např. důvodu zálohování údajů) může nastat situace,  že některé údaje budou vymazané po delší době, která by však neměla přesáhnout 60 dní.
 

Právo na omezení zpracování

Máte též právo nás požádat o dočasné omezení zpracování a to v těchto případech:
  • pokud se domníváte, že o vás zpracováváme nesprávné osobní údaje, do doby ověření správnosti těchto osobních údajů
  • zpracování vašich osobních údajů je protizákonné a Vy se rozhodnete namísto vymazání osobních údajů žádat o omezení jejich zpracování
  • již nepotřebujeme osobní údaje k účelu zpracování, avšak tyto jsou potřebné pro Vaše vlastní účely prokázání, uplatňování nebo obhajování vašich právních nároků
  • v prípadě, že odmítnete zpracování Vašich osobních údajů, do doby ověření, zda oprávněné důvody pro zpracování osobních údajů převažují nad vašimi oprávněnými zájmy
 

Právo na přenosnost údajů

Máte právo získat osobní údaje, které o vás zpracováváme na základě souhlasu/nebo smlouvy a zpracováváme je automatizovanými prostřeky a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Tyto Vaše osobní údaje údaje můžeme přenést i jiné osobě, pokud je to technicky možné na Vaši žádost přímo k Vámi zvolenému provozovateli.
 

Právo namítat

Vždy máte též právo namítat vůči zpracování Vašich osobních údajů, pokud se tyto zpracovávají za účelem přímého marketingu.
 

Podávání stížností

V případě, že se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů naší společností je v rozporu s platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů, máte právo podat stížnost na náš hlavní dozorčí orgán -  Úřad na ochranu osobních údajů Slovenské republiky, kterého najdete zde. V případě, že žijete v České republice, máte právo podat stížnost i na místní dozorčí orgán -  Úřad pro ochranu osobních údajů, ktorého kontaktné údaje najdete zde.
 
 
ELUSIA
24.2.2020