benefit-ok  Doprava zdarma     benefit-ok  30 dní na vrácení zboží     benefit-ok  Záruka 3 roky
benefit-tel  Eshop: 210 012 013 (Po-Pá 8:30 - 16:00)
benefit-ok  Doprava zdarma     benefit-ok  30 dní na vrácení zboží     benefit-ok  Záruka 3 roky
benefit-tel  Eshop: 210 012 013 (Po-Pá 8:30 - 16:00)
Menu Search
Close
Kategórie
Úvod / Podmínky soutěže na Facebooku

Podmínky soutěže na Facebooku

Statut soutěže


„Uhádni hlavolam a získej 30% slevu na vybraný druh světla"


Preambule

Statut soutěže je jediným závazným dokumentem, který upravuje

podrobně pravidla soutěže tak, aby byly přesně a srozumitelně určené podmínky soutěže. 


I. Vyhlašovatel soutěže 

Vyhlašovatelem soutěže je: 

ELUSIA CZ s.r.o. 

Sázavská 30

120 00 Praha 2, Česká republika 

IČ: 02946173

DIČ: CZ02946173

ČSOB : 264134010/0300

 

II. Doba konání soutěže

Termín soutěže je stanovený na období: 

od 9.7.2020 do 13.7.2020

Vyhlášení výherce soutěže se uskuteční následující den po ukončení soutěže - 13.7.2020 a to náhodným výběrem během losování se správnou odpovědí přesného názvu lustru na obrázku 

III. Účastníci soutěže

Účastníkem soutěže “ Uhádni hlavolam a získej 30% slevu na vybraný druh světla”

může být osoba starší 18ti let s trvalým bydlištěm na Slovensku nebo v České republice ( dále jen “ soutěžící “ nebo “účastník soutěže “, která k statutu soutěže na FB stránce ELUSIA v době konání soutěže, podle přesně stanovených pravidel, zveřejní do zprávy (messengeru) správnou odpověď -  přesný název zamaskovaného lustru na obrázku v hlavolamu. Zároveň se soutěžící může stát fanouškem facebook stránky ELUSIA.

Všichni, kdo splní tyto podmínky soutěže, budou automaticky zařazení do výběru. Výherce bude pouze jeden. 

IV. Pravidla soutěže 

Podmínky účasti v soutěži: 

Účastníkem soutěže “ Uhádni hlavolam a získej 30% slevu na vybraný druh světla”

může být osoba starší 18ti let s trvalým bydlištěm na Slovensku nebo v České republice ( dále jen “ soutěžící “ nebo “účastník soutěže “, která k statutu soutěže na FB stránce ELUSIA v době konání soutěže, podle přesně stanovených pravidel, zveřejní do zprávy (messengeru) správnou odpověď -  přesný název zamaskovaného lustru na obrázku v hlavolamu. Zároveň se soutěžící může stát fanouškem facebook stránky ELUSIA.

Všichni, kdo splní tyto podmínky soutěže, budou automaticky zařazení do výběru. Výherce bude vylosovaný pouze jeden. 

V. Výhry v soutěži

Výherce v soutěži vyhrává nepeněžní výhru ve formě procentuální slevy na nákup v e-shopu na stránce www.elusia.cz 

30% sleva na jeden druh libovolného svítidla podle aktuální nabídky v e-shopu ELUSIA

 

VI. Zveřejnění výsledků soutěže

1. Vyhlášení výherce soutěže bude následující den po ukončení a výherce soutěže bude v souladu s podmínkami soutěže

seznámený písemně prostřednictvím FB zprávy a zveřejněním videa losování na FB stránce ELUSIA.

2. Vyhlašovatel oznámí výherci předmět výhry ve smyslu zákona č. 586/1992 Sb. české národní rady o daních z příjmů. 

3. Nepeněžní výhra je předmětem daně z příjmu a považuje se za další příjem ve smyslu zákona č. 586/1992 Sb. české národní rady o dani z příjmů ve znění pozdějších předpisů. 

4. Nepeněžní výhra nepřevyšujjící částku 10 000  Kč je v zmysle § 4 ods. 1 písm. f) zákona č.  586/1992  Z. z. o dani z příjmů ve znění pozdějších předpisů, je od daně z příjmu osvobozená.  

5. Vyhlašovatel má právo výhru výherci nepředat v případě, že výherce nesplnil nebo porušil některé z podmínek tohoto statutu soutěže. 

VII. Souhlas se zveřejněním údajů 

Účastník soutěže dává tímto v případě výhry souhlas ve smyslu zákona č.679/ 2016 o ochraně osobních údajů se zpracováním osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení pro účely zveřejnění informace o výhře na facebook stránce ELUSIA.

a v rozsahu jméno, příjmení, adresa, tel. číslo, e-mail pro účely doručení výhry.

Souhlas je udělený na dobu trvání smluvního vztahu se společností  ELUSIA CZ s.r.o.. Souhlas podle tohoto článku může odvolat písemným oznámením doručeným vyhlašovateli soutěže. 

 

VIII. Právo vyhlašovatele změnit statut soutěžní hry nebo odvolat soutěž. 

1. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo změnit statut soutěže a právo soutěž odvolat. 

2. Pro účinnou změnu statutu soutěže nebo odvolání soutěže se vyžaduje, aby vyhlašovatel zveřejnil tento údaj o změně nebo odvolání oznámením na facebookové stránce  ELUSIA.

 

IV. Závěrečná ustanovení 

1. Tento statut nabývá účinnosti vůči třetím stranám dnem veřejného vyhlášení soutěže. Do té doby může vyhlašovatel jednostranně měnit, doplňovat jednotlivá ustanovení statutu bez dodržení podmínek uvedených v článku VI. tohoto statutu.

2. Výhru/cenu z této soutěže není možné soudně vymáhat. 

3. Osoby, které se zúčastní soutěže, vyjadřují svůj bezvýhradní souhlas se závazností statutu.

4. V případě rozporu ustanovení statutu a propagačních materiálů týkajících se soutěže, nejasností týkajících se výkladu tohoto statutu nebo propagačních materiálů, se budou uplatňovat příslušná ustanovení tohoto statutu.

5. V případě jakýchkoliv sporů, které vyplývají z této soutěže nebo které vznikly v souvislosti s ní, se jednotliví účastníci soutěže a vyhlašovatel zavazují, že je budou řešit vzájemným jednáním a dohodou. 

6. Ve všech případech, kde se uvádí v tomto statutu “soutěž”, má se tím na mysli i “ soutěžní hra “ a naopak.

7. Statut je zveřejněný na stránce  https://www.elusia.cz/

 

V Praze, 9.7.2020