benefit-ok  Doprava zdarma     benefit-ok  30 dní na vrácení zboží     benefit-ok  Záruka 3 roky
benefit-tel  Eshop: 210 012 013 (Po-Pá 8:30 - 16:00)
benefit-ok  Doprava zdarma     benefit-ok  30 dní na vrácení zboží     benefit-ok  Záruka 3 roky
benefit-tel  Eshop: 210 012 013 (Po-Pá 8:30 - 16:00)
Menu Search
Close
Kategórie
Úvod / Pro zákazníky / Obchodní a reklamační podmínky

Obchodní a reklamační podmínky

Obchodní, reklamační podmínky a zásady ochrany osobních údajů

V této sekci najdete aktuální a kompletní Obchodní a reklamační podmínky internetového obchodu Elusia.cz
Prosím, pozorně si je před registrací přečtěte (na tento fakt budete upozorněni i během registrace). 


Právo na odstoupení od kupní smlouvy

Spotřebitel má právo dle Občanského zákoníku vrátit zboží bez udání důvodu do 14 kalendářních dnů od převzetí zboží. Zboží je třeba vrátit v nepoškozeném stavu v původním, pokud možno v nepoškozeném obalu. Zboží doporučujeme pojistit, čímž se vyhnete případným problémům spojeným s poškozením zboží při přepravě.

V případě, že zboží kupujete v rámci své obchodní nebo podnikatelské činnosti, nejste tedy spotřebitel (uvedení IČ, DIČ, .. v dokladu o koupi), nevztahuje se na Vás občanský zákoník, ale obchodní zákoník, ve kterém právo na odstoupení od kupní smlouvy ve 14 denní lhůtě bez udání důvodu neexistuje.

Formulář pro odstoupení od smlouvy je třeba vyplnit a odeslat na e-mail reklamacie@elusia.cz


  

Doprava a další poplatky

Doručení zboží kurýrní službou je bezplatné. Výslednou cenu neovlivní žádné další poplatky (balné aj.), Takže Vaše cena uvedená v objednávce je částka, kterou uhradíte při přebírání zboží

Poškozené zboží

Zákazník je povinen zkontrolovat zásilku nejpozději do 24 hodin po jejím doručení! V případě poškození je třeba sepsat škodu s kurýrem a při reklamaci postupovat podle obchodních podmínek kurýrní společnosti. Dodatečná reklamace ohledně poškozeného zboží není možné uznat! Poškozené zboží doporučujeme nepřevzít!

Žárovky v balení

Mnohé z našich lamp obsahují i startovací balíček žárovek resp. zářivek takže můžete naše svítidla užívat okamžitě. Zářivky (žárovky) slouží jen pro ukázku, nejsou obsaženy v ceně a naše společnost za ně nepřebírá záruku

 

Zásady ochrany osobních údajů

Společnost ELUSIA s.r.o. respektuje Vaše právo na soukromí a proto k Vašim osobním údajům přistupujeme profesionálně a citlivě. V smyslu Nařízení o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (General Data Protection Regulation - ve zkratce jen "GDPR") a zákona č. 18/2018 CFU o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů jsme přijali veškerá nezbytná opatření pro bezpečné uchování Vašich osobních údajů, které nám zprostředkujete.

 

Základní informáce

Provozovatel:
ELUSIA CZ s.r.o.
Sázavská 2032/30
120 00 Praha 2
IČO: 02946173
DIČ: CZ02946173
264134010 / 0300 CZK
IBAN CZ64 0300 0000 0002 6413 4010


Provozovatel získává osobní údaje prostřednictvím registračního formuláře umístěného na webové stránce www.elusia.cz

Zprostředkovatel:
Doručovatelské a kurýrní služby:            

123Kurier, s. r. o.(IČO: 46 598 863) 

Pracovníci kurýrní společnosti mohou žádat osobní údaj při doručení - převzetí zboží - číslo občanského průkazu.

Zpracovatel ekonomické agendy           

EKA-Z, s.r.o. (IČO: 36 438 073)

Účel zpracování osobních údajů:

Seznam zpracovávaných osobních údajů:

Naše společnost (provozovatel) získává pouze ty osobní údaje, které jsou nezbytné ke splnění závazků, které zákazník objednáním zboží od provozovatele očekává. Jde o osobní údaje, které jsou potřebné k uzavření kupní smlouvy, informování o stavu objednávky a zprostředkování doručení zboží. Bez poskytnutí těchto údajů není možné přijatou objednávku zpracovat. V souladu se zákonem č. 22/2004 o elektronickém obchodu a § 10 odst. 3 zákona č. 122/2013 o ochraně osobních údajů je zákazník (dotyčná osoba) povinen pravdivě vyplnit všechny požadované údaje. 

Při registraci máte možnost udělit nám souhlas k zařazení Vaší e-mailové adresy do naší databáze e-mailů, abychom Vám mohli poskytnout informace o našem zboží, službách a novinkách na webové stránce. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat, stačí když své rozhodnutí sdělíte písemně na adresu společnosti nebo e-mailem na adrese: info@elusia.cz
Provozovatel přijme veškerá nezbytná opatření k zachování utajení a bezpečnosti Vašich osobních údajů. K poskytnutým osobním údajům mají přístup pouze oprávněné osoby provozovatele a zprostředkovatelé, kteří jsou vázáni nakládat s nimi ve smyslu zásad ochrany osobních údajů uvedených v bezpečnostní směrnici a zprostředkovatelské smlouvě. Osobní údaje jsou zpracovávány výhradně ve smyslu účelu, pro který byly poskytnuty. Osobní údaje, jejichž účel zpracování skončil společnost likviduje. V případě, že jsou předmětem zpracování osobní údaje uvedené na úředních dokladech, může dotyčná osoba požádat o jejich vrácení.

Zpřístupňování a zveřejňování osobních údajů

Naše společnost v žádném případě získané osobní údaje nezpřístupňuje ani nezveřejňuje!

 

Práva a povinnosti dotčené osoby

Oprávněná osoba poskytuje své osobní údaje dobrovolně a je si vědoma toho, že údaje mohou být v souvislosti s poskytovanými službami ukládány na serverech. 
Dotyčná osoba je povinna uvádět pravdivé a aktuální osobní údaje a zároveň je v případě jejich změny povinna informovat naši společnost. 
Údaje uvedené v registračním formuláři i údaje o nákupech dotčené osoby jsou zpracovávány během celé doby trvání registrace v e-shopu. 
Dotyčná osoba má právo ve smyslu § 28 zákona č. 122/2013:

Všechny oprávněné požadavky dotčené osoby budou splněny a dotyčná osoba bude o nich informována do 30 dnů od jejich přijetí. Dotyčná osoba může uplatnit svá práva elektronickou poštou, písemnou formou nebo osobně na adrese společnosti.  V případě, že budete mít zájem o zrušení registrace na naší webové stránce, stačí, své rozhodnutí písemně oznámit e-mailem na adrese: info@elusia.cz. Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit registraci v e-shopu, pokud nebyla za posledních 24 měsíců zrealizovaná žádná objednávka. Po zrušení registrace a po ukončení účelu zpracování budou osobní údaje neprodleně zlikvidovány. Účetní a jiné doklady spojené s vyřízením objednávky je naše společnost povinna uchovávat ve smyslu zákona č. 395/2002 o archivnictví a spisové po dobu 10 let od vyřízení objednávky. Po této lhůtě budou údaje zlikvidovány.

V případě, že máte dotazy týkající se Vašich osobních údajů, kontaktujte naši společnost na výše uvedených kontaktech.