benefit-ok  Doprava zdarma     benefit-ok  30 dní na vrácení zboží     benefit-ok  Záruka 3 roky
benefit-tel  Eshop: 210 012 013 (Po-Pá 8:30 - 16:00)
benefit-ok  Doprava zdarma     benefit-ok  30 dní na vrácení zboží     benefit-ok  Záruka 3 roky
benefit-tel  Eshop: 210 012 013 (Po-Pá 8:30 - 16:00)
Menu Search
Close
Kategórie
Úvod / Pro zákazníky / Obchodní a reklamační podmínky

Obchodní a reklamační podmínky

Obchodní, reklamační podmínky a zásady ochrany osobních údajů

V této sekci najdete aktuální a kompletní Obchodní a reklamační podmínky internetového obchodu Elusia.cz
Prosím, pozorně si je před registrací přečtěte (na tento fakt budete upozorněni i během registrace). 


Právo na odstoupení od kupní smlouvy

Spotřebitel má právo dle Občanského zákoníku vrátit zboží bez udání důvodu do 14 kalendářních dnů od převzetí zboží. Zboží je třeba vrátit v nepoškozeném stavu v původním, pokud možno v nepoškozeném obalu. Zboží doporučujeme pojistit, čímž se vyhnete případným problémům spojeným s poškozením zboží při přepravě.

V případě, že zboží kupujete v rámci své obchodní nebo podnikatelské činnosti, nejste tedy spotřebitel (uvedení IČ, DIČ, .. v dokladu o koupi), nevztahuje se na Vás občanský zákoník, ale obchodní zákoník, ve kterém právo na odstoupení od kupní smlouvy ve 14 denní lhůtě bez udání důvodu neexistuje.


  

Doprava a další poplatky

Doručení zboží kurýrní službou je bezplatné. Výslednou cenu neovlivní žádné další poplatky (balné aj.), Takže Vaše cena uvedená v objednávce je částka, kterou uhradíte při přebírání zboží

Poškozené zboží

Zákazník je povinen zkontrolovat zásilku nejpozději do 24 hodin po jejím doručení! V případě poškození je třeba sepsat škodu s kurýrem a při reklamaci postupovat podle obchodních podmínek kurýrní společnosti. Dodatečná reklamace ohledně poškozeného zboží není možné uznat! Poškozené zboží doporučujeme nepřevzít!

Žárovky v balení

Mnohé z našich lamp obsahují i startovací balíček žárovek resp. zářivek takže můžete naše svítidla užívat okamžitě. Zářivky (žárovky) slouží jen pro ukázku, nejsou obsaženy v ceně a naše společnost za ně nepřebírá záruku

 

Zásady ochrany osobních údajů

Společnost ELUSIA s.r.o. respektuje Vaše právo na soukromí a proto k Vašim osobním údajům přistupujeme profesionálně a citlivě. V smyslu Nařízení o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (General Data Protection Regulation - ve zkratce jen "GDPR") a zákona č. 18/2018 CFU o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů jsme přijali veškerá nezbytná opatření pro bezpečné uchování Vašich osobních údajů, které nám zprostředkujete.

 

Základní informáce

Provozovatel:
ELUSIA s.r.o.
Tatranská 3110/10
010 08  Žilina, Slovensko
Tel.:      0948 757 457 
e-mail:  info@elusia.cz

Číslo registrace IS: 201406602

Provozovatel získává osobní údaje prostřednictvím registračního formuláře umístěného na webové stránce www.elusia.cz

Zprostředkovatel:
Doručovatelské a kurýrní služby:            

123Kurier, s. r. o.(IČO: 46 598 863) 

Pracovníci kurýrní společnosti mohou žádat osobní údaj při doručení - převzetí zboží - číslo občanského průkazu.

Zpracovatel ekonomické agendy           

EKA-Z, s.r.o. (IČO: 36 438 073)

Účel zpracování osobních údajů:

Seznam zpracovávaných osobních údajů:

Naše společnost (provozovatel) získává pouze ty osobní údaje, které jsou nezbytné ke splnění závazků, které zákazník objednáním zboží od provozovatele očekává. Jde o osobní údaje, které jsou potřebné k uzavření kupní smlouvy, informování o stavu objednávky a zprostředkování doručení zboží. Bez poskytnutí těchto údajů není možné přijatou objednávku zpracovat. V souladu se zákonem č. 22/2004 o elektronickém obchodu a § 10 odst. 3 zákona č. 122/2013 o ochraně osobních údajů je zákazník (dotyčná osoba) povinen pravdivě vyplnit všechny požadované údaje. 

Při registraci máte možnost udělit nám souhlas k zařazení Vaší e-mailové adresy do naší databáze e-mailů, abychom Vám mohli poskytnout informace o našem zboží, službách a novinkách na webové stránce. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat, stačí když své rozhodnutí sdělíte písemně na adresu společnosti nebo e-mailem na adrese: info@elusia.cz
Provozovatel přijme veškerá nezbytná opatření k zachování utajení a bezpečnosti Vašich osobních údajů. K poskytnutým osobním údajům mají přístup pouze oprávněné osoby provozovatele a zprostředkovatelé, kteří jsou vázáni nakládat s nimi ve smyslu zásad ochrany osobních údajů uvedených v bezpečnostní směrnici a zprostředkovatelské smlouvě. Osobní údaje jsou zpracovávány výhradně ve smyslu účelu, pro který byly poskytnuty. Osobní údaje, jejichž účel zpracování skončil společnost likviduje. V případě, že jsou předmětem zpracování osobní údaje uvedené na úředních dokladech, může dotyčná osoba požádat o jejich vrácení.

Zpřístupňování a zveřejňování osobních údajů

Naše společnost v žádném případě získané osobní údaje nezpřístupňuje ani nezveřejňuje!

 

Práva a povinnosti dotčené osoby

Oprávněná osoba poskytuje své osobní údaje dobrovolně a je si vědoma toho, že údaje mohou být v souvislosti s poskytovanými službami ukládány na serverech. 
Dotyčná osoba je povinna uvádět pravdivé a aktuální osobní údaje a zároveň je v případě jejich změny povinna informovat naši společnost. 
Údaje uvedené v registračním formuláři i údaje o nákupech dotčené osoby jsou zpracovávány během celé doby trvání registrace v e-shopu. 
Dotyčná osoba má právo ve smyslu § 28 zákona č. 122/2013:

Všechny oprávněné požadavky dotčené osoby budou splněny a dotyčná osoba bude o nich informována do 30 dnů od jejich přijetí. Dotyčná osoba může uplatnit svá práva elektronickou poštou, písemnou formou nebo osobně na adrese společnosti.  V případě, že budete mít zájem o zrušení registrace na naší webové stránce, stačí, své rozhodnutí písemně oznámit e-mailem na adrese: info@elusia.cz. Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit registraci v e-shopu, pokud nebyla za posledních 24 měsíců zrealizovaná žádná objednávka. Po zrušení registrace a po ukončení účelu zpracování budou osobní údaje neprodleně zlikvidovány. Účetní a jiné doklady spojené s vyřízením objednávky je naše společnost povinna uchovávat ve smyslu zákona č. 395/2002 o archivnictví a spisové po dobu 10 let od vyřízení objednávky. Po této lhůtě budou údaje zlikvidovány.

V případě, že máte dotazy týkající se Vašich osobních údajů, kontaktujte naši společnost na výše uvedených kontaktech.